• clase-ositos-2
  • clase-ositos
  • clase-ositos-3
  • clase-ositos-2
  • clase-ositos
  • clase-ositos-3

En aquesta aula trobem els més grans de l' escola. Amb espai lliure per poder seguir jugant sense barreres. Però hem de treballar molt... així que quan l’activitat ho requereix...baixem les grans taules abatibles que tenim.

“L’ensenyança que deixa empremta no és el que es fa cap a cap, sinó de cor a cor” Howard Gene Hendricks