El nostre centre fa més de 35 anys que està destinat a l’educació dels nens i nenes de 0 a 3 anys, oferint un servei a famílies que necessiten la col·laboració dels professionals per a l’atenció dels seus fills.

La nostra llar d’infants pretén que el nen i la nena gaudeixin plenament de la seva infantesa. Tot està pensat per a l’atenció dels més petits. Gràcies a l’estreta relació de la educadora amb els seus alumnes, al nombre limitat de nens per grup i a les nostres activitats, ajudem a desenvolupar la personalitat dels nostres menuts. Dediquem especial atenció a l'adquisició dels hàbits d'autonomia dels nostres nens i nenes i a les capacitats pròpies de cada edat i de cada nen.

La nostra tasca és oferir als alumnes un ambient acollidor, on es sentin estimats i segurs. En definitiva, a la llar d’infants Daysi treballem per què els nens i nenes es puguin desenvolupar aprenent i experimentant mitjançant les activitats lúdiques.Línea Pedagògica

A la llar d’infants Daysi duem a terme un projecte educatiu aprovat pel Departament d’Ensenyament i el Ministeri d’Educació i Ciència.

Impartim un ensenyament globalitzat. Partim de la premissa que l’infant entén el món com un tot.

El objectius generals que ens proposem són:

  • Projectar en els nens un ambient familiar i de convivència on el nen estimi, es senti estimat i sigui feliç.
  • Potenciar les capacitats intel·lectuals, motrius i sensorials a partir d’activitats tant organitzades com lliures i espontànies.
  • Crear bons hàbits personals i de relació.
  • Estimular l’infant en els seus avanços.
  • Fomentar noves vivències i experiències.

A la nostra llar d’infants treballem tenint en compte l’atenció individualitzada dels nostres alumnes. Posem al seu abast els recursos humans i psicopedagògics adients per a cada etapa evolutiva i segons les necessitats de cada infant: físiques ,intel·lectuals, afectives i socials.

La metodologia de la nostra llar és innovadora. Partim dels interessos dels nostres alumnes i a partir d’aquí treballem. Fem treballs per projectes. Què és això?

Tenim un idea inicial i a partir d’aquesta petita idea treballem i aprenem tot el que l’envolta.

Ens agrada que els nostres alumnes aprenguin a través dels jocs, de la experimentació, de la música i el ball i realitzant una gran varietat d’activitats divertides.

Durant el transcurs de l’any es lliuraran 3 informes:

El primer trimestre és per la integració de l’alumne a l’escola i per què la professora comenci a conèixer el nen o nena. El segon respon a l’evolució de l’alumne i finalment el tercer informarà de tots els aprenentatges assolits per l’alumne durant tot el curs en els diferents àmbits ( emocionals, motrius, intel·lectuals, maduratius i afectius)

Horari

Matins

Entrades: de 08:00h. a 09:30h.

Sortides: de 12:00h. a 12:30h.

Tardes

Entrades: de 15:30h. a 16.00h.

Sortides: de 17:00h. a 17:30h.

A partir de les 17:30h de la tarda i fins les 18:00h, els pares que ho desitgin, previ avís al centre, podran deixar els seus fills a la llar d’infants.

Calendari

January 2020
Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
"El primer deure dels mestres és estimar els seus alumnes" Jaume Cela